บล.เคพีเอ็ม โบรกเกอร์น้องใหม่มาแรง ตอกย้ำความสำเร็จ ยอดจองหุ้นกู้ CWT ล้นตามคาด

Last updated: 19 Feb 2021  |  2120 Views  | 

บล.เคพีเอ็ม โบรกเกอร์น้องใหม่มาแรง ตอกย้ำความสำเร็จ ยอดจองหุ้นกู้ CWT ล้นตามคาด

KPM Securities หรือ บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด ได้รับแต่งตั้งในการเป็นผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้มีประกันบางส่วนของ CWT หรือ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวนที่ออกไม่เกิน 280 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี 3 เดือน 3 วัน ผลตอบแทน 6.50% ต่อปี โดยเสนอขายแก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ ทั้งนี้หุ้นกู้ดังกล่าว มียอดจองเข้ามาอย่างล้นหลามเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้เชี่ยวชาญในการออกและเสนอขายผลิตภัณฑ์ตราสารหนี้ 


นายสุรศักดิ์ บุณยะชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด เผยว่าที่ผ่านมา CWT มีการปรับโครงสร้างธุรกิจ และลงทุนในธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงไฟฟ้า ธุรกิจต่อเรือ ต่อรถโดยสาร ซึ่งเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับ CWT เราจึงเชื่อมั่นว่า CWT จะเป็นบริษัทที่จะมีการเติบโตอย่างยั่งยื่น และสม่ำเสมอ เห็นได้จากธุรกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์หนัง   กลุ่มพลังงานโรงไฟฟ้าที่รับรู้รายได้ที่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับธุรกิจต่อเรือ ต่อรถโดยสารที่เป็น EV Boat, EV Bus ในเร็วๆ นี้ ที่จะช่วยสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต   


ทั้งนี้การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ยังคงได้รับเสียงตอบรับจากนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่อย่างต่อเนื่องโดยเสนอขาย ณ วันที่ 17-19 สิงหาคม 2563 ซึ่งมียอดจองเข้ามาล้นตั้งแต่วันแรกที่เปิดจอง โดยหุ้นกู้ดังกล่าว เป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกันบางส่วน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวนที่ออกไม่เกิน 280 ล้านบาท อายุหุ้นกู้ 1 ปี 3 เดือน 3 วัน จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ผลตอบแทน 6.50% ต่อปี เสนอขายแก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ จองขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณละ 100,000 บาท โดยมีหลักประกันเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และที่ดินว่างเปล่า ซึ่งมีมูลค่ารวมประมาณ 142.96 ล้านบาท (คิดเป็น 0.5 เท่า) ณ วันที่ประเมิน 29 เมษายน 2563 นายทะเบียน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน), ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน), ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่าย 


“KPM ขอขอบคุณนักลงทุนที่ให้การตอบรับผลิตภัณฑ์ทางการเงินจาก บล.เคพีเอ็ม เป็นอย่างดี ทั้งนี้ บริษัทฯ มีจุดแข็งในการออกและเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่างมีระบบ เน้นการให้ความสำคัญในทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่มีการประชุมเพื่อดำเนินการคัดกรองตราสารหนี้อย่างละเอียดรอบคอบ การให้ความรู้แก่ทางเจ้าหน้าที่การตลาด  รวมทั้งมีการ Company visit บริษัท โดยมีการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัท  เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของผู้ออกตราสารหนี้ ในรูปแบบของคลิปวีดีโอ เพื่อให้ลูกค้าของบริษัทฯ ทราบถึงธุรกิจและวิสัยทัศน์ของผู้บริหารผ่านทาง Facebook และ Youtube ของ บล.เคพีเอ็ม รวมทั้งช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ ที่ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงได้ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้ลงทุนจะได้รับข้อมูลของผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่าง ถูกต้อง และครบถ้วนที่สุดก่อนการตัดสินใจลงทุน” 

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy