บล.เคพีเอ็ม ประเดิมปี 65 หุ้นกู้ ภัทรเฮ้าส์ นักลงทุนแห่จองล้น

Last updated: 20 Jan 2022  |  1175 Views  | 

สุรศักดิ์ บุณยะชัย

นายสุรศักดิ์ บุณยะชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่าย หุ้นกู้ บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การเสนอขายหุ้นกู้ “ภัทรเฮ้าส์” ในครั้งนี้นับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ได้รับการสนับสนุนจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดี ส่งผลให้สามารถปิดยอดจองได้เต็มจำนวนที่วางไว้

 

ทั้งนี้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2565 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ์ มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่าการเสนอขายรวม ไม่เกิน 320 ล้านบาท อายุ 1 ปี 10 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2566 อัตราดอกเบี้ย คงที่ ร้อยละ 6.35 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ มีหลักประกันเป็นโฉนดที่ดินจำนวน 8 แปลงเนื้อที่ดินรวม 18-2-68.3 ไร่ (7,468.3 ตารางวา) ราคาประเมิน 522,781,000 บาท โดยต้องดำรงอัตราส่วนมูลค่าของหลักประกันต่อหนี้เงินต้นหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 1.50:1 เท่า ซึ่งวัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนด


ทางด้าน นางสาวอรอนงค์ อินทรประสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม สายธุรกิจหลักทรัพย์ตราสารหนี้ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การที่หุ้นกู้ “ภัทรเฮ้าส์” ได้เสียงตอบรับที่ดีจากผู้ลงทุนนั้นสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนต่อการบริหารธุรกิจของ บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ในปี 2565 บล.เคพีเอ็มยังมีแผนที่จะจัดจำหน่ายและเสนอขายผลิตภัณฑ์ตราสารหนี้ที่หลากหลายกว่า 10 บริษัท รวมถึงการเตรียมความพร้อมที่จะขยายธุรกิจไปสู่โลกดิจิทัลเพื่อรองรับธุรกรรมของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป


ปัจจุบัน บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง มีลักษณะผลิตภัณฑ์ตามประเภทธุรกิจได้แก่ ธุรกิจจัดสรรบ้านและที่ดิน, ธุรกิจอาคารชุดพักอาศัยรวมถึง ธุรกิจจัดสรรอาคารประเภทพาณิชยกรรมและที่ดิน สำหรับการเสนอขายและออกหุ้นกู้ “ภัทรเฮ้าส์” ในครั้งนี้มี บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้


Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy