บล.เคพีเอ็ม ปิดดีลเสนอขายหุ้นกู้ RML ยอดจองล้นกว่า 1,000 ล้านบาท

Last updated: 18 Jul 2022  |  1876 Views  | 

บล.เคพีเอ็มปิดดีลเสนอขายหุ้นกู้ RML 1,000 ล้านบาท

บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด โดย นายสุรศักดิ์ บุณยะชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่าย หุ้นกู้ บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ RML ครั้งที่ 1/2565 เผยการออกหุ้นกู้ “บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)” ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดี โดยผู้ลงทุนให้ความสนใจ จองซื้อหมดครบตามจำนวนที่เสนอขาย ทั้ง 3 ชุด มูลค่าเสนอขายรวมทั้งสิ้น 1,050 ล้านบาท แม้การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้จะออกเสนอขายในช่วงที่มีความผันผวนของอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยที่อยู่เหนือการคาดการณ์  


ทั้งนี้หุ้นกู้ RML ครั้งที่ 1/2565 ที่ออกเสนอขายในครั้งนี้ เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน จำนวน 3 ชุด โดยชุดที่ 1 หุ้นกู้มีอายุ 11 เดือน ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุของหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.00 ต่อปี จำนวนไม่เกิน 540 ล้านบาท


ชุดที่ 2 อายุหุ้นกู้ 1 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 ร้อยละ 7.10 ต่อปี ปีที่ 2 ร้อยละ 7.25 ต่อปี โดยมีอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงโดยเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 7.17 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุของหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 700 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายอีกจำนวนไม่เกิน 350 ล้านบาท


และชุดที่ 3 อายุหุ้นกู้ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 ร้อยละ 7.10 ต่อปี ปีที่ 2 ร้อยละ 7.25 ต่อปี ปีที่ 3 ร้อยละ 7.60 ต่อปี โดยมีอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงโดยเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 7.30 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุของหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 700 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายอีกจำนวนไม่เกิน 350 ล้านบาท โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นนายทะเบียนและมีพันธมิตรการร่วมจัดจำหน่ายหุ้นกู้ครั้งนี้ คือ บริษัทหลักทรัพย์ คิงฟอร์ด จำกัด(มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)


ปัจจุบัน บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำวงการอสังหาริมทรัพย์ระดับสูงของไทย และเป็นเจ้าแรกในประเทศที่ดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อบริการแก่ลูกค้าระดับลักชัวรี่ และซุปเปอร์ลักชัวรี่ ด้วยการพัฒนาโครงการที่โดดเด่นซึ่งเป็นที่รู้จัก และไรมอนแลนด์ยังได้รับรางวัลด้านอสังหาริมทรัพย์อีกมากมาย ถือเป็นเครื่องการันตีความสำเร็จที่ยอดเยี่ยมของไรมอนแลนด์  สำหรับวัตถุประสงค์ในจัดจำหน่ายในครั้งนี้เพื่อชำระคืนหนี้หุ้นกู้ RML228A จำนวน 1,005 ล้านบาท และส่วนที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท


ทางด้าน นางสาวอรอนงค์ อินทรประสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม สายธุรกิจหลักทรัพย์ตราสารหนี้ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม 2565 มีตราสารหนี้ที่จัดจำหน่ายโดย บล.เคพีเอ็ม ไปแล้ว 3 บริษัท ได้แก่ หุ้นกู้บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน), หุ้นกู้บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และ หุ้นกู้บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งทาง บล.เคพีเอ็ม สามารถระดมทุนได้ครบเต็มจำนวนทุกบริษัท


ทั้งนี้บริษัทขอขอบคุณผู้ลงทุนทุกท่านที่ให้การสนับสนุน และให้ความไว้วางใจต่อหุ้นกู้ที่จัดจำหน่ายโดย บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด ด้วยดีเสมอมา

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy