บล.เคพีเอ็ม ปลื้ม หุ้นกู้ NUSA ปิดยอดเสนอขายเต็มจำนวน

Last updated: 14 Nov 2022  |  1533 Views  | 

หุ้นกู้ ณุศาศิริ

นายสุรศักดิ์ บุณยะชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด หรือ KPM Securities ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่าย หุ้นกู้ บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) หรือ NUSA ในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้ลงทุน เป็นอย่างดี อีกทั้งยังให้ความเชื่อมั่นและให้การตอบรับเป็นอย่างดีเช่นเคย ส่งผลให้ยอดจองเกินเป้าที่ตั้งไว้ตั้งแต่เปิดเสนอขาย สะท้อนความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนต่อการบริหารงานของบริษัท

ทั้งนี้ หุ้นกู้ NUSA ครั้งที่ 3/2565 ที่ออกเสนอขายในครั้งนี้ เป็นหุ้นกู้ มีประกัน ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ที่ให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด โดยชุดที่ 1  หุ้นกู้อายุ 1 ปี 3 เดือน 18 วัน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.50 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน เสนอขายรวมไม่เกิน 600 ล้านบาท และชุดที่ 2  หุ้นกู้อายุ 1 ปี 10 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.00 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน เสนอขายรวมไม่เกิน 620 ล้านบาท โดยมีหลักประกันเป็น โฉนดที่ดิน จำนวน 11 แปลง เนื้อที่ดินรวม 41,810.80 ตารางวา มูลค่าประเมินรวม 1,134.11 ล้านบาท โดยหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ รวมชุดที่ 1 และชุดที่ 2 เสนอขายไม่เกิน 750 ล้านบาท

การออกและเสนอขายหุ้นกู้ NUSA ในครั้งนี้เป็นการเสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่โดยมีวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ เพื่อชำระคืนหนี้ หุ้นกู้ NUSA233A จำนวน 365 ล้านบาท , หุ้นกู้ NUSA236A จำนวน 366.30 ล้านบาท และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้

บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ลงทุนทุกท่านที่ให้การสนับสนุน และให้ความไว้วางใจในหุ้นกู้ที่จัดจำหน่ายโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด ด้วยดีเสมอมา “เราพร้อมและมุ่งมั่นที่จะนำเสนอตราสารหนี้ที่ดี พร้อมผลตอบแทนที่สม่ำเสมอแก่ผู้ลงทุน” นายสุรศักดิ์ กล่าว

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy