บทความทั้งหมด

บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัย ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์มาแล้วไม่น้อยกว่า 50 โครงการ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรายย่อย, สินเชื่อจำนำทะเบียน, สินเชื่อบุคคล, สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ และสินเชื่อเงินให้กู้ยืม

นายสุรศักดิ์ บุณยะชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ RML ครั้งที่ 1/2567 เปิดเผยว่าการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ RML ชุดที่1 และชุดที่2 ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี สามารถปิดการขายได้ตามเป้า พร้อมโอนเงินชำระคืนหุ้นกู้เดิมที่ครบกำหนด โดยทางบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ได้ร่วมกับผู้จัดจำหน่าย ในการวางแผนจัดสรรเงินทุนของบริษัทมาโดยตลอด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน และเตรียมความพร้อมทางด้านเงินทุนให้แก่บริษัท ในการรองรับแผนการขยายธุรกิจในอนาคต

ลักษณะการประกอบธุรกิจ บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำวงการอสังหาริมทรัพย์ระดับสูงของไทย และเป็นเจ้าแรกในประเทศที่ดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อบริการแก่ลูกค้าระดับลักชัวรี่ และซุปเปอร์ลักชัวรี่ ด้วยการพัฒนาโครงการที่โดดเด่นและเป็นที่รู้จักมากมาย

นายสุรศักดิ์ บุณยะชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่าย หุ้นกู้ บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดี ขายหมด ครบเต็มจำนวน ทั้ง 2 ชุด พร้อมยืนยันให้ความสำคัญกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนทุกราย

ลักษณะการประกอบธุรกิจ บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัย ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์มาแล้วไม่น้อยกว่า 50 โครงการ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำวงการอสังหาริมทรัพย์ระดับสูงของไทย และเป็นเจ้าแรกในประเทศที่ดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อบริการแก่ลูกค้าระดับลักชัวรี่ และซุปเปอร์ลักชัวรี่ ด้วยการพัฒนาโครงการที่โดดเด่นและเป็นที่รู้จักมากมาย

บริษัท เวิลด์ เมดิคอล อัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัท) ประกอบธุรกิจบริการทางการแพทย์ ผ่านการลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจสุขภาพ และมีการดำเนินธุรกิจสุขภาพด้วยตนเอง ลักษณะธุรกิจของบริษัทแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 1. ธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ 2. ธุรกิจให้บริการทางการแพทย์

นายสุรศักดิ์ บุณยะชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด หรือ KPM Securities เปิดเผยว่าในไตรมาส 2/2566 บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นกู้แก่ผู้ลงทุนไปแล้วมากกว่า 2,000 ล้านบาท สะท้อนภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนต่อตัวบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี

บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรายย่อย, สินเชื่อจำนำทะเบียน, สินเชื่อเงินให้กู้ยืม, สินเชื่อส่วนบุคคลและ สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์

ลักษณะการประกอบธุรกิจ บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำวงการอสังหาริมทรัพย์ระดับสูงของไทย และเป็นเจ้าแรกในประเทศที่ดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อบริการแก่ลูกค้าระดับลักชัวรี่ และซุปเปอร์ลักชัวรี่ ด้วยการพัฒนาโครงการที่โดดเด่นและเป็นที่รู้จักมากมาย

ลักษณะการประกอบธุรกิจ บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำวงการอสังหาริมทรัพย์ระดับสูงของไทย และเป็นเจ้าแรกในประเทศที่ดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อบริการแก่ลูกค้าระดับลักชัวรี่ และซุปเปอร์ลักชัวรี่ ด้วยการพัฒนาโครงการที่โดดเด่นและเป็นที่รู้จักมากมาย

ลักษณะการประกอบธุรกิจ บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยธุรกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ และธุรกิจท่องเที่ยว

ลักษณะการประกอบธุรกิจ บริษัท เวิลด์ เมดิคอล อัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดหาและนำเข้าผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพและการแพทย์ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ทางด้านความงาม ผลิตภัณฑ์ด้านการชะลอวัยผลิตภัณฑ์ด้านการฟื้นฟูสุขภาพและบำบัดโรคต่างๆ เป็นต้น

ลักษณะการประกอบธุรกิจ บริษัท ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ประกอบธุรกิจที่มีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลัก (Holding Company) โดยปัจจุบัน ธุรกิจของบริษัทแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นส่วนที่ไปลงทุนในบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินดิจิทัล

ลักษณะการประกอบธุรกิจ ปัจจุบันบริษัท โนวา เอมไพร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ประกอบไปด้วยธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ และธุรกิจพลังงานลม ทั้งนี้ ธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ดำเนินธุรกิจผ่านบริษัทย่อยจำนวน 9 บริษัท โดยมีบริษัทโซล่าร์ อาเขต จำกัด (“โซล่าร์ อาเขต”) ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 เป็นบริษัทศูนย์กลางทำหน้าที่บริหารบริษัทย่อย และบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท วินชัย จำกัด ("วินชัย”) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานลม ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75

นายสุรศักดิ์ บุณยะชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด หรือ KPM SECURITIES ประกาศความสำเร็จ ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่าย หุ้นกู้ บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ SGF สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนและความน่าเชื่อถือต่อบริษัท พร้อมเผยว่า ในช่วงเวลาที่เปิดให้จองซื้อหุ้นกู้ SGF มีผู้ลงทุนให้ความสนใจจองซื้อเข้ามาเป็นจำนวนมาก และจองครบเต็มจำนวนอย่างรวดเร็วเกินความคาดหมายที่ตั้งไว้

นายสุรศักดิ์ บุณยะชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด หรือ KPM Securities ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่าย หุ้นกู้ บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) หรือ NUSA ในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้ลงทุน เป็นอย่างดี อีกทั้งยังให้ความเชื่อมั่นและให้การตอบรับเป็นอย่างดีเช่นเคย ส่งผลให้ยอดจองเกินเป้าที่ตั้งไว้ตั้งแต่เปิดเสนอขาย สะท้อนความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนต่อการบริหารงานของบริษัท

บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด โดย นายสุรศักดิ์ บุณยะชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่าย หุ้นกู้ บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ RML ครั้งที่ 1/2565 เผยการออกหุ้นกู้ “บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)” ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดี โดยผู้ลงทุนให้ความสนใจ จองซื้อหมดครบตามจำนวนที่เสนอขาย ทั้ง 3 ชุด มูลค่าเสนอขายรวมทั้งสิ้น 1,050 ล้านบาท แม้การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้จะออกเสนอขายในช่วงที่มีความผันผวนของอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยที่อยู่เหนือการคาดการณ์  

กระแสดีอย่างต่อเนื่องยอดจองเต็มทุกชุด สำหรับหุ้นกู้บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) หรือ NUSA นับเป็นความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่1 และชุดที่2 โดยมียอดจองซื้อหุ้นกู้เข้ามาเต็มจำนวนที่ตั้งไว้ ตอกย้ำความเชื่อมั่นของนักลงทุน ที่ยังคงให้ความสนใจและสนับสนุน หุ้นกู้ที่จัดจำหน่ายโดย บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด ด้วยดีเสมอมา

นายสุรศักดิ์ บุณยะชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่าย หุ้นกู้ บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การเสนอขายหุ้นกู้ “ภัทรเฮ้าส์” ในครั้งนี้นับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ได้รับการสนับสนุนจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดี ส่งผลให้สามารถปิดยอดจองได้เต็มจำนวนที่วางไว้

ปิดการเสนอขายไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับหุ้นกู้เพื่อสุขภาพของ บริษัท เวิลด์ เมดิคอล อัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ WMA ที่ประกอบธุรกิจบริการทางการแพทย์ และสุขภาพครบวงจรโดยมีพันธมิตรที่แข็งแกร่งอย่าง PANACEE Medical Center เครือการแพทย์ครบวงจรที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลาย และ MORHELLO แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ได้รับกระแสตอบรับอย่างดีในช่วงโควิด พร้อมขยายธุรกิจและเครือข่ายทางการแพทย์ไปยังเมืองสำคัญต่าง ๆ ทั่วโลก

นายสุรศักดิ์ บุณยะชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด หรือ บล.เคพีเอ็ม ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่าย หุ้นกู้ บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ RML ครั้งที่ 2/2564 เปิดเผยว่า การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้มีนักลงทุนแสดงความสนใจจองซื้อเข้ามาเป็นจำนวนมาก จนทำให้ยอดจองซื้อเข้ามาเกินกว่ายอดหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติม (Greenshoe) ที่บริษัทวางแผนไว้ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อการเป็นผู้นำในวงการอสังหาริมทรัพย์ระดับสูงของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด โดยนายสุรศักดิ์ บุณยะชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่าย เปิดเผยว่า ยอดจองหุ้นกู้ บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PSTC ครั้งนี้ได้กระแสตอบรับจากนักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายใหญ่ให้ความสนใจจองซื้อเข้ามาเป็นจำนวนมาก โดยมียอดจองล้น 3 เท่า ของยอดที่จัดจำหน่ายตั้งแต่วันแรกที่มีการเสนอขาย

บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด เผยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ SGF ครั้งที่ 2/2564 อายุ 1 ปี 11 เดือน รวมมูลค่า 400 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.35 ต่อปี เปิดให้จองซื้อเมื่อวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่เป็นอย่างดี ประสบความสำเร็จอย่างสูง มียอดจองซื้อเข้ามาจนล้นจำนวนที่เสนอขาย โดยทาง SGF จะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปชำระคืนหนี้ ที่จะครบกำหนดและในส่วนที่เหลือใช้เป็นเงินทุนในการขยายธุรกิจสินเชื่อ

ปิดการขายเรียบร้อย สำหรับหุ้นกู้มีประกันทั้ง 2 ชุด ของ บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) มูลค่ารวม 450 ล้านบาท โดยมี KPM Securities หรือ บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อบริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) เสริมแกร่งพันธมิตรธุรกิจ พร้อมชู มายโอโชนเขาใหญ่ เป็นเมืองกัญชาเพื่อสุขภาพครบวงจร

เสียงตอบรับแรงเกินคาด สำหรับหุ้นกู้มีประกันของบริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2566 ที่เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยบริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย

นายสุรศักดิ์ บุณยะชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด เป็นตัวแทนมอบหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ล้างมือ แก่หมู่บ้านไร้แผ่นดิน ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี โดยมี คุณไพรินทร์ โอฬารไพบูลย์ ผู้ใหญ่บ้านปากน้ำเวฬุ เป็นตัวแทนรับมอบ สำหรับแจกจ่ายในชุมชนเพื่อใช้ป้องกัน และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้หมู่บ้านไร้แผ่นดิน เป็นชุมชนเก่าแก่และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยังคงความสมบูรณ์ของป่าชายเลนที่ชาวบ้านในชุมชนร่วมกันอนุรักษ์ไว้

ได้รับกระแสตอบรับเป็นที่น่าประทับใจสำหรับการประเดิมการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตัวแรกในปี 2564 ของ บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด หรือ KPM Securities ที่มียอดการจองล้นเข้ามาตั้งแต่วันแรกที่มีการเสนอขาย หุ้นกู้มีประกัน ของบริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ SGF

KPM Securities หรือบริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด ไม่หวั่นการระบาดของไวรัสโควิด-19 เดินหน้ารุกธุรกิจตราสารหนี้ ครบวงจร พร้อมแผนการออกเสนอขายตราสารหนี้มากกว่า 15-20 ราย ภายในปี 2564 หลังจากปี 2563 เสนอขายตราสารหนี้ไปแล้วกว่า 2,000 ล้านบาท

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้