ข่าวสารและกิจกรรม

นายสุรศักดิ์ บุณยะชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ RML ครั้งที่ 1/2567 เปิดเผยว่าการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ RML ชุดที่1 และชุดที่2 ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี สามารถปิดการขายได้ตามเป้า พร้อมโอนเงินชำระคืนหุ้นกู้เดิมที่ครบกำหนด โดยทางบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ได้ร่วมกับผู้จัดจำหน่าย ในการวางแผนจัดสรรเงินทุนของบริษัทมาโดยตลอด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน และเตรียมความพร้อมทางด้านเงินทุนให้แก่บริษัท ในการรองรับแผนการขยายธุรกิจในอนาคต

นายสุรศักดิ์ บุณยะชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่าย หุ้นกู้ บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดี ขายหมด ครบเต็มจำนวน ทั้ง 2 ชุด พร้อมยืนยันให้ความสำคัญกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนทุกราย

นายสุรศักดิ์ บุณยะชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด หรือ KPM Securities ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่าย หุ้นกู้ บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) หรือ NUSA ในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้ลงทุน เป็นอย่างดี อีกทั้งยังให้ความเชื่อมั่นและให้การตอบรับเป็นอย่างดีเช่นเคย ส่งผลให้ยอดจองเกินเป้าที่ตั้งไว้ตั้งแต่เปิดเสนอขาย สะท้อนความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนต่อการบริหารงานของบริษัท

บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด โดย นายสุรศักดิ์ บุณยะชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่าย หุ้นกู้ บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ RML ครั้งที่ 1/2565 เผยการออกหุ้นกู้ “บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)” ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดี โดยผู้ลงทุนให้ความสนใจ จองซื้อหมดครบตามจำนวนที่เสนอขาย ทั้ง 3 ชุด มูลค่าเสนอขายรวมทั้งสิ้น 1,050 ล้านบาท แม้การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้จะออกเสนอขายในช่วงที่มีความผันผวนของอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยที่อยู่เหนือการคาดการณ์  

กระแสดีอย่างต่อเนื่องยอดจองเต็มทุกชุด สำหรับหุ้นกู้บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) หรือ NUSA นับเป็นความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่1 และชุดที่2 โดยมียอดจองซื้อหุ้นกู้เข้ามาเต็มจำนวนที่ตั้งไว้ ตอกย้ำความเชื่อมั่นของนักลงทุน ที่ยังคงให้ความสนใจและสนับสนุน หุ้นกู้ที่จัดจำหน่ายโดย บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด ด้วยดีเสมอมา

นายสุรศักดิ์ บุณยะชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด หรือ KPM Securities เปิดเผยว่าในไตรมาส 2/2566 บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นกู้แก่ผู้ลงทุนไปแล้วมากกว่า 2,000 ล้านบาท สะท้อนภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนต่อตัวบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี

นายสุรศักดิ์ บุณยะชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด หรือ KPM SECURITIES ประกาศความสำเร็จ ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่าย หุ้นกู้ บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ SGF สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนและความน่าเชื่อถือต่อบริษัท พร้อมเผยว่า ในช่วงเวลาที่เปิดให้จองซื้อหุ้นกู้ SGF มีผู้ลงทุนให้ความสนใจจองซื้อเข้ามาเป็นจำนวนมาก และจองครบเต็มจำนวนอย่างรวดเร็วเกินความคาดหมายที่ตั้งไว้

“สมการแห่งความสำเร็จทำให้ 3 ปีจากนี้ไป เมื่อบริษัทเป็นมหาชนและมีกำไรอย่างต่อเนื่อง โดยจะผลักดันธุรกิจที่มีอยู่ 3 ขา จากตลาดแรก, ตลาดรอง และวาณิชธนกิจ โดยจะนำบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นตัวเสริมทีมให้กับ KPM เติบโตอย่างครบวงจรอย่างยั่งยืน”

เมื่อวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด ได้จัดงานทำบุญบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้แก่องค์กร และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน

นายสุรศักดิ์ บุณยะชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่บริษัทได้รับการแต่งตั้งในการเป็นผู้จัดจำหน่าย หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2563 ให้กับ บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนผู้หุ้นกู้ ทั้ง 2 ชุดมูลค่ารวม 300 ล้านบาท

@@@ พูดถึงหุ้นกู้พลันให้นึกถึง เสี่ยเคน “สุรศักดิ์ บุณยะชัย”. บิ๊กบอสแห่ง บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด ช่วงนี้กำลังมือขึ้นแบบสุดติ่ง!!! แว่วว่าตั้งแต่ขายหุ้นกู้ “บมจ.ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้” 300 ล้าน!! หมดเกลี้ยงภายในวันเดียว เรียกว่างานเข้าเสี่ยเคน เพราะมีแต่ผุ้บริหารกริ๊งกร๊างให้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ ชนิดคิวแน่นเอี้ยด!!

KPM Securities หรือ บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด ได้รับแต่งตั้งในการเป็นผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้มีประกันบางส่วนของ CWT หรือ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวนที่ออกไม่เกิน 280 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี 3 เดือน 3 วัน ผลตอบแทน 6.50% ต่อปี โดยเสนอขายแก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ ทั้งนี้หุ้นกู้ดังกล่าว มียอดจองเข้ามาอย่างล้นหลามเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้เชี่ยวชาญในการออกและเสนอขายผลิตภัณฑ์ตราสารหนี้

ณุศาศิริ ปิดการขายไปเรียบร้อยแล้ว สำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จำนวน 2 ชุด ที่เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมี KPM Securities หรือ บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ บริษัท เงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษากฎหมาย

KPM Securities หรือบริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด ไม่หวั่นการระบาดของไวรัสโควิด-19 เดินหน้ารุกธุรกิจตราสารหนี้ ครบวงจร พร้อมแผนการออกเสนอขายตราสารหนี้มากกว่า 15-20 ราย ภายในปี 2564 หลังจากปี 2563 เสนอขายตราสารหนี้ไปแล้วกว่า 2,000 ล้านบาท

นายสุรศักดิ์ บุณยะชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด เป็นตัวแทนมอบหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ล้างมือ แก่หมู่บ้านไร้แผ่นดิน ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี โดยมี คุณไพรินทร์ โอฬารไพบูลย์ ผู้ใหญ่บ้านปากน้ำเวฬุ เป็นตัวแทนรับมอบ สำหรับแจกจ่ายในชุมชนเพื่อใช้ป้องกัน และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้หมู่บ้านไร้แผ่นดิน เป็นชุมชนเก่าแก่และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยังคงความสมบูรณ์ของป่าชายเลนที่ชาวบ้านในชุมชนร่วมกันอนุรักษ์ไว้

เสียงตอบรับแรงเกินคาด สำหรับหุ้นกู้มีประกันของบริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2566 ที่เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยบริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย

ปิดการขายเรียบร้อย สำหรับหุ้นกู้มีประกันทั้ง 2 ชุด ของ บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) มูลค่ารวม 450 ล้านบาท โดยมี KPM Securities หรือ บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อบริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) เสริมแกร่งพันธมิตรธุรกิจ พร้อมชู มายโอโชนเขาใหญ่ เป็นเมืองกัญชาเพื่อสุขภาพครบวงจร

ได้รับกระแสตอบรับเป็นที่น่าประทับใจสำหรับการประเดิมการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตัวแรกในปี 2564 ของ บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด หรือ KPM Securities ที่มียอดการจองล้นเข้ามาตั้งแต่วันแรกที่มีการเสนอขาย หุ้นกู้มีประกัน ของบริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ SGF

บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด โดยนายสุรศักดิ์ บุณยะชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่าย เปิดเผยว่า ยอดจองหุ้นกู้ บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PSTC ครั้งนี้ได้กระแสตอบรับจากนักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายใหญ่ให้ความสนใจจองซื้อเข้ามาเป็นจำนวนมาก โดยมียอดจองล้น 3 เท่า ของยอดที่จัดจำหน่ายตั้งแต่วันแรกที่มีการเสนอขาย

นายสุรศักดิ์ บุณยะชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด หรือ บล.เคพีเอ็ม ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่าย หุ้นกู้ บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ RML ครั้งที่ 2/2564 เปิดเผยว่า การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้มีนักลงทุนแสดงความสนใจจองซื้อเข้ามาเป็นจำนวนมาก จนทำให้ยอดจองซื้อเข้ามาเกินกว่ายอดหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติม (Greenshoe) ที่บริษัทวางแผนไว้ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อการเป็นผู้นำในวงการอสังหาริมทรัพย์ระดับสูงของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ปิดการเสนอขายไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับหุ้นกู้เพื่อสุขภาพของ บริษัท เวิลด์ เมดิคอล อัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ WMA ที่ประกอบธุรกิจบริการทางการแพทย์ และสุขภาพครบวงจรโดยมีพันธมิตรที่แข็งแกร่งอย่าง PANACEE Medical Center เครือการแพทย์ครบวงจรที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลาย และ MORHELLO แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ได้รับกระแสตอบรับอย่างดีในช่วงโควิด พร้อมขยายธุรกิจและเครือข่ายทางการแพทย์ไปยังเมืองสำคัญต่าง ๆ ทั่วโลก

บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด เผยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ SGF ครั้งที่ 2/2564 อายุ 1 ปี 11 เดือน รวมมูลค่า 400 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.35 ต่อปี เปิดให้จองซื้อเมื่อวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่เป็นอย่างดี ประสบความสำเร็จอย่างสูง มียอดจองซื้อเข้ามาจนล้นจำนวนที่เสนอขาย โดยทาง SGF จะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปชำระคืนหนี้ ที่จะครบกำหนดและในส่วนที่เหลือใช้เป็นเงินทุนในการขยายธุรกิจสินเชื่อ

นายสุรศักดิ์ บุณยะชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่าย หุ้นกู้ บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การเสนอขายหุ้นกู้ “ภัทรเฮ้าส์” ในครั้งนี้นับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ได้รับการสนับสนุนจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดี ส่งผลให้สามารถปิดยอดจองได้เต็มจำนวนที่วางไว้

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้