บล.เคพีเอ็ม กระแสดีต่อเนื่อง หุ้นกู้ SGF ปิดการขายเกลี้ยง

Last updated: 18 Nov 2022  |  1491 Views  | 

Surasak Boonyachai

นายสุรศักดิ์ บุณยะชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด หรือ KPM SECURITIES ประกาศความสำเร็จ ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่าย หุ้นกู้ บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ SGF สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนและความน่าเชื่อถือต่อบริษัท พร้อมเผยว่า ในช่วงเวลาที่เปิดให้จองซื้อหุ้นกู้ SGF มีผู้ลงทุนให้ความสนใจจองซื้อเข้ามาเป็นจำนวนมาก และจองครบเต็มจำนวนอย่างรวดเร็วเกินความคาดหมายที่ตั้งไว้

 

โดยหุ้นกู้ SGF ครั้งที่ 1/2565 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ที่ให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด หุ้นกู้มีอายุ 1 ปี 11 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.70 ต่อปี มูลค่าเสนอขายรวม ไม่เกิน 500 ล้านบาท ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุของหุ้นกู้ เสนอขายแก่ผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ลงทุนสถาบัน ระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา

 

ทั้งนี้ การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อชำระคืนหนี้หุ้นกู้ SGF22DA ที่จะครบกำหนดในเดือนธันวาคม 2565 จำนวน 300 ล้านบาท และเป็นเงินทุนในการขยายธุรกิจสินเชื่อ มีหลักประกันเป็น “สิทธิเรียกร้องที่ผู้ให้หลักประกันมีอยู่กับลูกหนี้แห่งสิทธิ/ ลูกหนี้การค้า” มูลค่ารวมจำนวน 750 ล้านบาท มูลค่าหลักประกันไม่ต่ำกว่า 1.50 เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขาย โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนการชำระเงิน อีกทั้งยังมี บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด ร่วมในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ด้วย

 

ปัจจุบันบริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรายย่อย จำนำทะเบียน, สินเชื่อที่ดิน, สินเชื่อเงินให้กู้ยืม, สินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ เพื่อให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้าที่มีความต้องการหาแหล่งเงินครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทั่วประเทศ ปัจจุบันมีพนักงานทั้งสิ้น 260 คน และสาขาทั้งหมด 30 สาขา โดยมุ่งเน้นการบริการแบบถึงบ้าน ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่หลักทั่วประเทศไทย

 

“บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ลงทุนทุกท่านที่มอบความไว้วางใจ และให้การสนับสนุนเหมือนเช่นทุกครั้งที่ผ่านมา ทำให้การจัดจำหน่ายในครั้งนี้ประสบความสำเร็จด้วยดี”

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy